Dostupné súťaže

Sezóna Názov súťaže Popis
2021 Súťaž družstiev Súčet umiestnení najlepších dvoch doletov pre družstvo a pretek
2022 Súťaž družstiev Súčet umiestnení najlepších dvoch doletov pre družstvo a pretek
2023 Súťaž družstiev Súčet umiestnení najlepších dvoch doletov pre družstvo a pretek