Súťaž družstiev

Súčet umiestnení najlepších dvoch doletov pre družstvo a pretek

Umiestnenie Chovateľ Družstvo Krajina Počet cien Skóre
1 Hatala Marcel Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 10 1097
2 Team Dr.Teerachon-TEC Team 1 Thailand 10 1166
3 Mariusz Tempka Team 0 Poland 10 1295
4 Smalík Martin Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 10 1306
5 Kavčiak Samko+Šimon Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 9 533
6 Toman Milan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 9 584
7 TEAM Waldeck Kading Team 0 Germany 9 801
8 Ovšák - Michalčík Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 9 877
9 TEAM MA-RI-NO Team 0 Germany 9 1143
10 Szabó Attila Team 0 Hungary 9 1372
11 TEAM Friedens tauben Team 1 Germany 9 1431
12 Blaženec & Vaňo Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 8 747
13 Celine Sun+ Skrbek Marek Team 0 China 8 757
14 Jarošinec +Balážik Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 8 764
15 H.+L. van der BECKE Team 0 Germany 8 766
16 Rudorfer Michael Team 2 Austria 8 767
17 NOCHTA Stefan Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 8 817
18 Lach Team Adrian Team 0 Poland 8 825
19 Bjalončík Ondrej Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 8 873
20 KOHOUTEK B+M Team 0 Czech Republic 8 878
21 Buček Edo Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 8 882
22 Hodz Hans Team 0 Switzerland 8 886
23 Kunštár Vladimír Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 8 888
24 Vašíček Pavol Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 8 917
25 Urlberger Karl Team 0 Germany 8 975
26 Polášková Anna Team 0 Czech Republic 8 977
27 Škor Jozef Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 8 992
28 Halúska Samuel Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 8 1021
29 MAYER Antonín Team 0 Czech Republic 8 1030
30 TEAM Pitone +Vielahan Team 0 Germany 8 1056
31 Ofner Kurt Team 0 Austria 8 1132
32 Wujcak Leon Team 0 Poland 8 1134
33 Steirer Heinz Team 0 Austria 8 1173
34 Baloga Stanislav TEAM 1 Slovakia (Slovak Republic) 8 1237
35 Gažiová Jitka Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 8 1247
36 H. Schnetger Team 0 Germany 8 1293
37 Gratzer Marco Team 1 Austria 8 1381
38 J+J Čechura+Szerencsés Team 0 Czech Republic 7 691
39 Ing.Brkal Jan TEAM 1 Slovakia (Slovak Republic) 7 765
40 Brtáň M+M+M Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 7 817
41 Táborský Vladimír Team 3 Czech Republic 7 879
42 Payk Waldemar Team 0 Germany 7 911
43 Maziarz Racing Team Team 1 Poland 7 955
44 Schreiner Thomas Team 0 Austria 7 1024
45 Rudorfer Michael Team 1 Austria 7 1037
46 Štafen Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 7 1067
47 Pusztai László Team 0 Hungary 6 343
48 Marčan Vladimír Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 6 412
49 TEAM Ulli + Brandy Team 0 Germany 6 454
50 Luhový Miroslav Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 510
51 Steiner Alfred Team 2 Austria 6 522
52 Táborský Vladimír Team 4 Czech Republic 6 573
53 Bielek Racing Team Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 671
54 TEAM LION Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 684
55 Vreštiak Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 702
56 Vítovcová Marcela Team 0 Czech Republic 6 741
57 Ing.Brkal Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 742
58 Romanová Adela Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 750
59 Mičenec Miroslav Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 760
60 Urban Eduard Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 795
61 Team Walder Florian Team 0 Austria 6 796
62 Hricik Juraj Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 892
63 BECHA Lubomír Team 0 Czech Republic 6 903
64 Páva Zoltán Team 0 Hungary 6 962
65 Plačko Jozef Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 979
66 Fačko Vladimír Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 1029
67 ACADEMY LOFT Team 0 Czech Republic 6 1029
68 Gogora Milan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 1055
69 ĎURECH IVAN Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 6 1234
70 Kašuba + Zeman TEAM Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 327
71 Roch Peter Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 397
72 Matuszny Adam Team 0 Poland 5 449
73 Lády Tibor Team 0 Hungary 5 476
74 Kurek TEAM Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 481
75 Baloga Stanislav Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 481
76 Gablík Cyril Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 495
77 Mariusz Tempka Team 1 Poland 5 513
78 TEAM Wetschafttal Team 0 Germany 5 520
79 Gabris Jozef Team 0 Poland 5 568
80 Holubek Viktor Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 5 568
81 Team Hrnciar Miroslav & Peter Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 579
82 Táborský Vladimír TEAM 1 Czech Republic 5 602
83 Baloga+Bujňák Team Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 617
84 Chylák Ľudovít Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 622
85 Smolka Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 656
86 Pleško Štefan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 665
87 TEAM Pitone +Vielahan Team 2 Germany 5 667
88 Parčiš+Kučera Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 677
89 TEAM Schenker H. + Sohon Team 0 Germany 5 683
90 Binek Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 698
91 Kotas Vladimír Team 0 Czech Republic 5 711
92 Koňare TEAM Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 734
93 Skaličan Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 736
94 Bretschneider Heinz Team 0 Germany 5 762
95 Homola Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 765
96 DVD Team Papajovci Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 784
97 Ivan Miroslav Team 0 Czech Republic 5 802
98 VACEK Jozef Team 0 Czech Republic 5 871
99 TEAM Pahnke + Gockel Team 2 Germany 5 995
100 Kulík Přemek Team 0 Czech Republic 5 1016
101 Sušienka Martin Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 1023
102 Team BCHB Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 1040
103 Matula Štefan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 5 1075
104 Dzúrik Marian Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 197
105 Vargic František Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 218
106 Fulop Jozef Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 219
107 Roman Štefan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 261
108 Iskra Jozef Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 264
109 Majdák Michal Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 282
110 Maziarz Racing Team Team 0 Poland 4 291
111 Steiner Alfred Team 0 Austria 4 340
112 Marčan Vladimír Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 342
113 Varga Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 365
114 Nöres Kurt Team 0 Austria 4 376
115 Kubáček Lubomír Team 0 Czech Republic 4 381
116 Ofner Kurt Team 1 Austria 4 397
117 Sovičková Miroslava Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 412
118 Molnár Martin Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 412
119 Milota Milan Team 0 Czech Republic 4 430
120 Konopík Jiří Team 1 Czech Republic 4 447
121 Šedo Milan Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 4 447
122 Gratzer Werner Team 1 Austria 4 459
123 Jasovský Jozef + Ľubomír Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 461
124 Konopík Jiří Team 0 Czech Republic 4 462
125 Krišanda + Čarnogurský+Lizák Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 477
126 Šucháň Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 486
127 Koleň Vladimír Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 493
128 Žúdelík Štefan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 522
129 TEAM Belgien Team 0 Germany 4 523
130 Táborský Vladimír Team 0 Czech Republic 4 524
131 Černý Jakub Team 0 Czech Republic 4 528
132 Lokaj Peter Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 549
133 TEAM KBE Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 551
134 Klausman Ladislav Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 562
135 Rudorfer Michael Team 0 Austria 4 568
136 Bella J+D Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 575
137 Droppa Július Team 0 Czech Republic 4 575
138 Kutlesa Slavko Team 0 Austria 4 579
139 SOCHA LIBOR Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 587
140 Fuják Ľudovít+Radoslav Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 591
141 Beňák Vladimír Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 598
142 Vasiľ Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 601
143 Celine Sun+ Skrbek Marek Team 2 China 4 609
144 Horák Filip Team 0 Czech Republic 4 638
145 Lach Team Adrian Team 2 Poland 4 642
146 Cvaško +Bartošek Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 653
147 Figura+Mišenko Team Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 675
148 Vojtko Milan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 697
149 Lesnický Jozef Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 706
150 TEAM Pahnke + Gockel Team 0 Germany 4 737
151 Minárik Jozef Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 747
152 Jánošík Dušan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 767
153 Bernat Marian Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 767
154 TEAM Finke + Weitkamp Team 0 Germany 4 791
155 TEAM Sosnik Team 0 Germany 4 802
156 DOLINSKÝ IVAN Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 4 825
157 GERSPITZER TEAM Team 0 Czech Republic 4 831
158 TEAM Waldeck Kading Team 1 Germany 4 833
159 TEAM Waldeck Naseman Team 0 Germany 4 845
160 Charypar Vladimir Team 0 Czech Republic 3 55
161 TEAM Wetschafttal Team 3 Germany 3 161
162 Škvarka Viliam Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 227
163 Vašíček Pavol Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 270
164 Kavčiak Vladimír Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 293
165 Bučeková Angelika Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 310
166 Stieranka Jan Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 3 338
167 TEAM J.BOKE Team 0 Germany 3 343
168 Ďuriš TEAM Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 387
169 Magušin G&L Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 401
170 Bindas Štefan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 423
171 TEAM J+I Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 440
172 Gerhard Rischmuller Team 0 Germany 3 441
173 Brohme Lars Team 0 Germany 3 445
174 GALSCHNEIDER PETR Team 0 Czech Republic 3 452
175 Flimel Miroslav Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 3 452
176 Cevemuga Kazimien Team 0 Poland 3 484
177 Chalupa Pavol Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 485
178 Podhorsky M + B Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 490
179 Papaj Vladimír st.+ml. Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 491
180 TEAM Mikrop-Sládek Team 0 Czech Republic 3 499
181 Šimko Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 525
182 Flimel Miroslav Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 583
183 Korec Jozef st.+ml. Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 587
184 Z + R TEAM Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 602
185 Team Gasser Reinhard Team 0 Austria 3 648
186 KUSSER Jozef Team 1 Germany 3 658
187 Šedo Milan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 3 661
188 GOSI Gergely Team 0 Hungary 3 694
189 Žíhlavník Vladimír Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 59
190 Matuszny Adam Team 1 Poland 2 156
191 NOCHTA Stefan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 157
192 Sedlák Eugen Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 187
193 Pažitný Jozef Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 188
194 TALENT QUATRO Matuška Team 1 Czech Republic 2 198
195 Frák Pavel Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 199
196 Jurica Miroslav Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 204
197 TALENT QUATRO Matuška Team 0 Czech Republic 2 209
198 Miklošik Rudolf + Kristian Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 213
199 Špilar Václav Team 0 Czech Republic 2 213
200 Antol+Zbín J+J Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 222
201 Luhový + Horemuš Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 224
202 TEAM Wetschafttal Team 1 Germany 2 241
203 Straif Walter Team 1 Austria 2 266
204 TEAM Kuhn + Schrader Team 0 Germany 2 266
205 TREBOSTOVO TEAM Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 2 296
206 Hubert Deischler & Walter Eberhart Team 0 Austria 2 313
207 Richtárik Milan TEAM 2 Slovakia (Slovak Republic) 2 318
208 Kasan Peter Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 334
209 Steiner Alfred Team 1 Austria 2 344
210 Vohlarik Milan Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 2 348
211 Straif Walter Team 0 Austria 2 361
212 Podmanicky Štefan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 364
213 TEAM Pahnke + Gockel Team 1 Germany 2 372
214 Halúska Martin Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 386
215 Brzuĺa Ondrej Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 394
216 Berdychová Stanislava Team 0 Czech Republic 2 421
217 Labon Matuš+Jakub Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 431
218 Kubaliak Vladimir Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 445
219 Balvoň Michal Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 451
220 Prílepok Peter Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 451
221 Roman Štefan Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 2 452
222 Žabka Miroslav Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 460
223 Detári Jozef Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 462
224 Oravec + Siekel TEAM Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 541
225 Sedlák Peter Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 2 586
226 Mazuch Jan + Tomáš Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 7
227 Bašista TEAM Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 9
228 Hrabovsky František Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 39
229 Jasovský Jozef + Ľubomír Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 1 45
230 Vlk Miroslav Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 49
231 Bjalončík Ondrej Team 1 Slovakia (Slovak Republic) 1 72
232 Gabris Jozef Team 1 Poland 1 77
233 Lach Team Adrian Team 1 Poland 1 84
234 Ištvan Marek Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 106
235 Kašuba Richard Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 107
236 Romaňák + Majerčák+Lizák Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 116
237 Chovanec Kamil Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 127
238 Lenka & Roman Team Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 130
239 FARAGÓ Zoltán Team 0 Hungary 1 147
240 Buček Robo Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 150
241 Tóth Jan Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 160
242 Návara Miroslav Team 0 Czech Republic 1 162
243 SG Groditzki Team 0 Germany 1 175
244 TEAM Waldeck Boke Team 0 Germany 1 182
245 Forgáč Marek Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 196
246 Svoreň Juraj & Lucia Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 201
247 Lendacký Viliam Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 203
248 OLAJEC +HRMO JOZO Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 207
249 KUSSER Jozef Team 0 Germany 1 216
250 Zeise Manfred Team 0 Germany 1 220
251 Štefánik & Čmarada Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 250
252 Marton Julius Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 288
253 Gratzer Werner Team 0 Austria 1 303
254 Dudáš Gabriel MVDr. Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 322
255 SIMA TEAM Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 324
256 Team Dr.Teerachon-TEC Team 0 Thailand 1 336
257 Koudelka Team Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 338
258 Gazdik Tibor Team 0 Slovakia (Slovak Republic) 1 341